Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Heeft u vragen of ideeën op het gebied van veiligheid? Praat erover met uw instructeur, de manegehouder of overige manegewerkers.

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.

Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen of verbetering in gang zetten.

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

Dien uw klacht mondeling in bij Mandy Warnaar (eigenaar).

Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt  u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Manege Warnaar, Langereis 100, 1734 MH Oude Niedorp. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.

Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord namens Manege Warnaar.
Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen en u kunt hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij de Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850  CA Ermelo.
De SVP zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.