Orthopedagogisch paardrijden voor kinderen

Speciaal voor kinderen van 6 tot 14 jaar met een ontwikkelingsstoornis, leerproblemen of een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn we in 2012 gestart met orthopedagogisch paardrijden onder leiding van een orthopedagoog/kinderpsycholoog.

In wekelijkse lessen op zaterdag van 13 tot 14 uur leren de kinderen met plezier om te gaan met pony’s. Het leren paardrijden en het verzorgen van de pony’s gebeurt op een speelse manier waarbij onderstaande orthopedagogische doelstellingen centraal staan. De instructie en begeleiding worden afgestemd op de individuele ruiters. Als kennismaking begint de deelnemer met een privéles.

Orthopedagogische doelstellingen:

  • ontwikkelen van zelfvertrouwen
  • leren omgaan met emoties
  • aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden
  • verbeteren van de concentratie
  • bevorderen van het lichaamsbesef
  • de zelfstandigheid vergroten

Doelgroep: kinderen van 6 tot 14 jaar met een ontwikkelingsstoornis, leerproblemen of een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Groepsgrootte: maximaal 8 ruiters

Prijs: actuele prijsinformatie vindt u op de pagina Tarieven

Begeleiding: Irene Attema, orthopedagoog/kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Aanmelden bij: Mandy Warnaar 0226-411408 / manegewarnaar@kpnmail.nl