Reglement en klachtenprocedure

Huishoudelijk Reglement Manege Warnaar

Hier vind je een pdf met de algemene voorwaarden van Manege Warnaar te Oude Niedorp. Heb je vragen dan kun je altijd mailen of bellen!

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Manege Warnaar in het kader van haar bedrijf worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door Manege Warnaar uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Huis- en gedragsregels zijn op een duidelijk waarneembare plaats ter kennisneming geplaatst. Deze versie vind je hier.

Klachtenprocedure

Heb je vragen of idee├źn op het gebied van veiligheid? Praat erover met je instructeur, de manegehouder of overige manegewerkers. Indien je klachten hebt over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen of verbetering in gang zetten.

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  • Dien je klacht mondeling in bij Mandy Warnaar (eigenaar).
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kun je jouw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Manege Warnaar, Langereis 100, 1734 MH Oude Niedorp. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
  • Binnen twee weken ontvang je schriftelijk een antwoord namens Manege Warnaar.
  • Indien je je niet kunt vinden in het antwoord of je hebt klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen en je kunt hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kun je deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij de Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850  CA Ermelo.
  • De SVP zal je binnen twee weken informeren over de wijze waarop jouw klacht wordt behandeld.